Szépirodalmi Folyóirat
"Szépszó és Értelem"
2006. október 20.
V. évfolyam 10. szám
Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
nyitó oldal
kiadó-szerkesztő

próza
versek
műfordítás
esszé-gondolatok
kortársak-mesterek
galéria
galambdúc

tudnivalók
költség hozzájárulás
gyorsposta

1956-2006
szerelem, erotika
Tartalom
Ajánlott Honlapok

Amatőr Irodalmárok
Klubja, fullextra
Ateista Forum
Aurin
Fantázia, Irodalom, 
Művészet
BARÁTOK
Irodalom. Művészet
Börzsönyi Helikon
Canadahun.com
Digitális Irodalmi
Akadémia
Hetedhéthatár
HUMANISTAmozgalom
HUNLIT
Irodalmi adatbázis
Irodalmi Rádió
Litera
Irodalmi Portál
Magyar Elektronikus
Könyvtár
Másképp látók
Mercator Studió
Elektronikus Könyvkiadó
Rózsaméz
Rözseláng
Se-magyarok Foruma
Tiszatáj

Munkatársaink
Honlapjai

Barczikay Zoltán
Batta Eszter
Berekméri-Virini
Ágnes
Cserepes Andrea
Efraim Staub
Fülöp Katha
G. Ferenczy Hanna
Harmath Péter
Kamarás Klára
Kaskötő István
Kéri Katalin
Komlós Attila
Maszong József
Nagyszékely István
Polgár András
Szabolcs Piroska
Szöllősi Zoltán
T.Ágoston László
T.Fiser Ildikó
Váradi József
Végh Sándor


                 Őszhó*
             Magvető hava

Indián–nyárra készül a fenyér,
krizantémok közt a csend megreked.
Gondos gazda nem féli a telet,
mert hant alatt a jövőre–kenyér.

A néma völgyben könnyű köd lebeg,
már hullni kezd a sárguló levél,
hajnalonként nem harmat, fehér
dér köszönti az ébredő telet.

Hasadt burkából búvik a dió,
napfényben csillan, száll a pókfonál,
s János esténként lámpát gyújtogat**,

mert korán köszön, jön az alkonyat.
A vizek hátán hűs szél boronál,
és Nap-vendégre vár a Skorpió.

Kisszőlősi Szánthó Lóránt
* Október régi magyar neve.
** A hagyomány szerint János–nap környékén kell
először lámpát gyújtani, a rövidülő nappalok miatt.

1876 Olaj, vászon, 65 x 46 cm Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. Kattints, a kép nagyitható.
Paál László: Erdei út.                    
Nagy László
kőltészete egyedülálló,
vele ismerkedünk a
KORTÁRSAK-MESTEREK rovatban
Paál László
a 19. század kiváló tájkép festőjére emlékezünk a
GALÉRIÁN
Technikai és szépirodalmi könyvek
olcsó áron. Klasszikusok ingyen is.
www.akonyv.hu

MERCATOR STUDIÓ
Electronikus Könyvkiadó
Legeza Ilona
KÖNYVISMERTETÖJE
Pályázati Felhívás
   1956 október 23.
Vér és könny, történelem!
Jeltelen sírok fölött anyák s árvák, hősöket és áldozatokat siratnak, míg a dicstelen utódok önmagukat ünneplik... Emlékezünk.
Vagyunk

Bennünket,
még nem becstelen
nők és férfiak formáztak,
lelkük nagy tüzén,
zilált testük erezetén,
csókjaik melegén.

Létünk annyit ér,
amennyit dolgozunk,
s adunk.
Vagyunk,
egy kis hazában
egybekapaszkodva,
mint sok merész összenövés.

Élünk!
A nyurga gyárkémények
füsthaját cibáló,
fényes szelek alatt.
Ruhánkra
mészvirágokat
festeget a hajsza.
Olaj, korom,
s téglaszínű porok,
marnak bőrünkre
ákom-bákomot.

Mások is élnek itt,
náluk más a divat,
másképp fecseg a pénz,
másképpen ejtik
a magyar szavakat.

Bennünk erősebb
egy-egy kézfogás,
mint az ígérő szó
vagy egy műszak alatt
beszívott gáz szaga,
meg az ájtatoskodó
felszentelt kupolák
tömjénes illata.

Ilyenek lettünk!
A sok-sok gondnyüvő
akikben szüntelen
az akarás,
s nem pihen a jövő,
mert csak,
a tegnap volt rettentő.
          
            ***

Németh Tibor
Kaskötö István
Egy pufajkás történet.

Hogy önök az általam elkövetett akció súlyát kellő mértékben tudják értékelni, előre kell bocsássam, hogy van télikabátom. Tíz évvel ezelőtt vettem, fél áron, szezon-végi kiárusítás alkalmával, nem is akárhol, az egyik jó nevű áruház diszkont pincéjében. Minden ellenkező híresztelés ellenére állítom, hogy az egy jó kabát. Egyetlen hibája, hogy hitvestársi asszisztencia nélkül vettem. Nagy bűn.  Immáron tíz éve, minden novemberben hallom az ismert szöveget:
-- Vegyél egy tisztességes télikabátot! Utálom a színét. – hogy mást ne mondjak ilyen okból, már kocsit is cseréltünk– Mindeddig sikeresen ellenálltam, csupán a koromra hivatkozva.  Szerintem, ha valaki hetven elmúlt, nem tervez hosszú távon. Nem invesztál húsz éves kötvényekbe, nem csináltat új protézist és nem vesz új télikabátot,

A harmadik felvonás,
Kaskötő István, regény folytatás
A három kisasszony balladája,
Jávorka Ágnes, vers
A szél gyermeke, Mastrantoni/Berekméri, regény folytatás
Ajándék, Erdélyi Gábor, Vers
Az ajándék, Móritz Mátyás, próza
Az itteni őszről, D. Nagy László, vers
Az ócskás, Kardos András, vers
Bekötözzük, Oláh András, vers
Beszélgetés, Efraim Staub. Vers
Bukott angyalok, Kövesi Petra, vers
Bús magányomban, Végh Sándor, vers
Cicellke, Pápay Aranka, próza
Csikágó, Sárközi László, vers
Egy ország örökmécsesénél,
Németh Tibor, jegyzetek
Egy pufajkás történet,
Kaskötő István, próza
Ember az esőben, Verzár Éva, próza
Epreskert, Fetykó Judit, regény folytatás
Ernyő, Sarkadi Nagy Olga, vers
Esteledő hegyoldal, Lelkes Miklós, vers
Ha látod, Móritz Mátyás, vers
Három magyar a pokolban,
Kaskötő István, vers
Kinek köszönheted, Jeney András, vers
Kivánság, Kajuk Gyula, vers
Legénymese, Kárpáti Tibor,vers
Mai kőltők, Baranyi Ferenc, vers
Mellékoltár, Ocsovszky László, próza
Mesének indult, Bányai Tamás, próza
Munkácsy Golgotája előtt,
G.Ferenczy Hanna, vers
Nachtlied,
Kisszőlősi Szánthó Lóránt, forditások
Naptolvaj, Kerekes László, vers
Nyugtalan szárnyakon,
Demeter Zsolt, vers
Óda a teához, Uhrman Iván, vers
Októberi sanzon, Szabolcs Piroska, vers
Őszi sirató, Fetykó Judit, vers
Pókháló bolt, Prágai Noémi, próza
Szavak, Kamarás Klára, vers
Thália, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers
Tűnődő gyász, Millei Ilona, vers
Vagyunk, Németh Tibor, vers
Viharban, Erdei Éva, vers

Galambdúc
Csendben ülve, Kajuk Gyula
Incselgő, Kisszőlősi Szánthó Lóránt
Szivárvány hidja, Ligeti Éva

Kulturális Hirek
Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes
mi a néma, a közönséges magyarok vagyunk
Munkatársaink sorában köszöntjük Sárközi László,
Sarkadi Nagy Olga, Kövesdi Petra kőltőket,
valamint Pápay Aranka írót.

***
.
*